Przeglądy zbiorników PPOŻ

Przeglądy zbiorników ppoż, zgodnie przepisami, są konieczne nie rzadziej niż raz w roku i muszą być dopasowane do instrukcji producenta. Rozporządzenie wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. jasno komunikuje o tym obowiązku i restrykcyjnie podchodzi do jego realizacji. Warto podkreślić, że przegląd zbiornika przeciwpożarowego to kluczowy element dbałości o bezpieczeństwo przeciwpożarowe w różnego rodzaju obiektach. Odpowiednio przeprowadzona kontrola jest niezbędna by zapewnić sprawność całego systemu, który będzie mógł bezbłędnie zadziałać w sytuacji zagrożenia ludzi i mienia.

Przegląd zbiornika ppoż – przepisy i zasady

Zapewnienie skutecznego bezpieczeństwa przeciwpożarowego to proces wymagający kontroli. Serwis zbiorników ppoż odbywa się regularnie i według wskazanych procedur, ale z naszego doświadczenia wynika, że przedsiębiorcy i właściciele nie zawsze o tym pamiętają, zważywszy na inne działania danej placówki. Naszą misją jest to, by pilnować tego harmonogramu za klienta i pamiętać o koniecznych przeglądach.

Przeglądy realizujemy zgodnie z normami:

  • VdS
  • NFPA25

Dokonujemy inspekcji wewnętrznych oraz oczyszczenia powierzchni wewnętrznych. Zgodnie z normą powinno się to odbywać co 3 lata.

Rodzaje zbiorników przeciwpożarowych

Zbiorniki ppoż mogą przyjmować różne formy, np. zbiornik ppoż podziemny czy naziemny. Każdy z nich ma inne parametry i wytyczne oraz umiejscowienie, np. zbiornik ppoż otwarty jest zlokalizowany na zewnątrz i musi być dopasowany do warunków atmosferycznych. W naszej szerokości wiąże się to z tym, że powinien być zabezpieczony przed zamarznięciem. Przegląd każdego z tych typów wymaga odpowiednich kwalifikacji. By serwis wykonać sprawnie i dokładnie najlepiej zatrudnić fachową obsługę, taką jak pracownicy firmy Watech.

W trakcie przeglądu zbiorników zapasu realizowane są wytyczne z przepisów VdS, NFPA25.
W szczególności:

  • kontrola membrany
  • korozja powłok blach zewnętrznych
  • fundament
  • sterowanie

Po skończonym przeglądzie sporządzany jest protokół z przeprowadzonych czynności z uwzględnieniem uwag i nieprawidłowości, które zostały ujawnione podczas przeglądu.

Czyszczenie i serwis zbiorników PPOŻ

Największą zaletą współpracy z nami jest to, że pilnujemy terminarza wszelkich wymaganych serwisów. Jesteśmy w stałym kontakcie z klientem i przypominamy o ich konieczności, wykonujemy je i dokładnie wskazujemy usterki oraz pomagamy w ich naprawie. Kompleksowo. Dlatego, jeżeli masz wątpliwości czy zbiornik ppoż naziemny, podziemny czy otwarty w Twojej nieruchomości wymaga przeglądu, skontaktuj się już dziś. Doprowadzimy jego funkcjonowanie do zgodnego z normami prawnymi i będziemy dbać, by tak było przez kolejne lata. Regularne przeglądy zbiorników PPOŻ stanowią nieodłączny element działań prewencyjnych, mających na celu minimalizację ryzyka związanego z pożarami. Zachęcamy, by w tym zakresie współpracować z profesjonalistami.

Chcesz znać cenę usługi?

Więcej informacji przedstawimy
w bezpośrednim kontakcie.

Każde zapytanie obsługuje specjalista, który posiada wiedzę i doświadczenie.
Dlatego dzwoniąc lub pisząc do nas, uzyskasz konkretne odpowiedzi.